Zamknij
Poprzedni
Następny
« Cofnij

Oferta pracy

Specjalista ds. BHP

Lokalizacja: Bełchatów, Częstochowa, Kamieńsk, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Przedbórz, Radomsko, Włoszczowa

Dla jednego z Naszych Klientów, Firmy zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Specjalista ds. BHP.
 

Zakres obowiązków

 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu BHP
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń, mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących BHP
 • udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • prowadzenie rejestrów, kompletownie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonaną pracą
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników
 • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi

Czego oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego w zakresie BHP
 • możliwości podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku
 • komunikatywnej znajomość języka angielskiego
 • doświadczenia, na podobnym stanowisku, w firmie produkcyjnej

Co oferujemy?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio w firmie naszego Klienta
 • pracę na 1/4 etatu
 • premię miesięczną

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 2010

Administratorem Danych Osobowych jest Gi Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: iod[at]gigroup.com lub na adres: Gi Group Poland S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. „Rozporządzenie RODO” w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonych rekrutacji - nie dłużej niż 30 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz decydujące o zatrudnieniu, dział kadr i płac oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy. Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Specjalista ds. BHP

Typ:

Praca stała

Numer referencyjny:

BHP/BYD/GG/12/2022/2022/12/39

Wymiar etatu:

Część etatu

Czas dodania oferty:

20.02.2023

Kontakt do rekrutera:

Joanna Harezga

+48 571 306 090

joanna.harezga@gigroup.com

Oferta pracy

Specjalista ds. BHP

Lokalizacja: Bełchatów, Częstochowa, Kamieńsk, Pajęczno, Piotrków Trybunalski, Przedbórz, Radomsko, Włoszczowa

Dla jednego z Naszych Klientów, Firmy zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych, poszukujemy Kandydatów na stanowisko Specjalista ds. BHP.
 

Zakres obowiązków

 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
 • sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu BHP
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń, mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
 • przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących BHP
 • udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • prowadzenie rejestrów, kompletownie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonaną pracą
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników
 • współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi

Czego oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego w zakresie BHP
 • możliwości podjęcia pracy na samodzielnym stanowisku
 • komunikatywnej znajomość języka angielskiego
 • doświadczenia, na podobnym stanowisku, w firmie produkcyjnej

Co oferujemy?

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bezpośrednio w firmie naszego Klienta
 • pracę na 1/4 etatu
 • premię miesięczną

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 2010

Administratorem Danych Osobowych jest Gi Group Poland S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: iod[at]gigroup.com lub na adres: Gi Group Poland S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. „Rozporządzenie RODO” w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonych rekrutacji - nie dłużej niż 30 miesięcy od ostatniej aktywności użytkownika albo do momentu odwołania wyrażonej zgody. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją oraz decydujące o zatrudnieniu, dział kadr i płac oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy. Przysługujące prawa: masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ocena

możesz zagłosować klikając na gwiazdkę

Oferta pracy

Udostępnij ofertę pracy:

Wyślij link do tej oferty na email

Wyślij
wróć do góry