Zmienia się sposób, w jaki się przemieszczamy każdego dnia, zmienia się produkcja przemysłowa i branże powiązane z tym sektorem, co tworzy wiele możliwości zatrudnienia. Widzimy dowody tej transformacji na co dzień – zarówno na drogach, po których podróżujemy, jak i w nagłówkach czytanych informacji.

Następuje wolne, ale konsekwentne przechodzenie z tradycyjnego silnika spalinowego na silnik elektryczny. Zwiększona rola sztucznej inteligencji i wykorzystywanie najnowszych technologii w używanych przez nas pojazdach tworzą kolejny rozdział w obszarze nowych, niezbędnych umiejętności. Zapotrzebowanie na nie rośnie, pracowników czekają nowe zawodowe role.

To jednak nie wszystko. Coraz wyraźniej widoczne jest zapotrzebowanie nowych zakładów produkcyjnych w obszarze mocy produkcyjnych i lokalizacji. Przestarzałe przedsiębiorstwa są przekształcane w gigafabryki, zapewniają tym samym większą wydajność. Firmy inwestują w regionach bardziej otwartych i skłonnych do przebudowy, czerpiąc z tradycji i umiejętności zakorzenionych w lokalnym dziedzictwie przemysłowym. Efektem tych działań jest lepsze oddziaływanie na środowisko, udoskonalanie procesów produkcyjnych i większe zadowolenie pracowników.

Realna zmiana – z perspektywy inżynierii opartej na konstrukcjach stalowych na technologiczną – powoduje transformację w obszarze łańcucha dostaw i zmniejszenie emisji. To z kolei zdecydowanie przesuwa wymagania dotyczące umiejętności w kierunku sztucznej inteligencji i cyfrowych ról pracowników umysłowych. Jednocześnie zakres obowiązków pracowników fizycznych ewoluuje ku pracy mniej angażującej fizycznie i zadaniom związanym np. z programowaniem komputerowym.

Priorytetem staje się ponowne przeszkolenie pracowników sektora motoryzacyjnego i zapewnienie im możliwości zdobycia nowych, niezbędnych zawodowo umiejętności. Dla firm wiąże się to z poniesieniem kosztów. Ważną rolę w przygotowaniu szkoleń odegrają też szkoły techniczne.

Nasz świat zmienia się szybko. Według raportu przygotowanego przez IBM Institute for Business Value „Branża motoryzacyjna 2030: Wyścig ku cyfrowej przyszłości”, do 2030 roku każdy będzie posiadać 15 podłączonych urządzeń, aż 15% nowych samochodów będzie w pełni autonomicznych, a oprogramowanie będzie stanowić 90% innowacji w pojazdach. Jedna z głównych koncepcji przyszłości jest oparta na akronimie  ACES: Autonomous, Connected, Electric and Shared (Autonomiczny, Połączony, Elektryczny i Współdzielony), stworzonym przez Centrum Badań Motoryzacyjnych. To wokół tej koncepcji niezbędne będzie stworzenie przebudowanych łańcuchów dostaw w przypadku nowych materiałów, źródeł dostaw, modeli organizacyjnych i umiejętności. Co ciekawe, słowa, które składają się na akronim ACES, nie mają odniesienia do jakiegokolwiek z elementów mechanicznych, co jasno wskazuje, jak bardzo odpowiadające im zdolności są w odwrocie.

Cyfryzacja to przyszłość, a umiejętności pracowników branży ewoluują na wszystkich poziomach zawodowych. Przemysł 4.0 ma kluczowe znaczenie, zmniejsza się liczba ról wymagających zdolności mechanicznych, wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów i pracowników specjalizujących się w AI i IoT, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych.

Gi Group zapewnia różnorodne środki i zasoby, by wspierać firmy w sprostaniu powyższym wyzwaniom. Przykładem jest Akademia Gi Group, która została stworzona w celu szkolenia pracowników specjalizujących się w przemyśle 4.0 oraz współpracy z instytutami technicznymi i uczelniami. Dzięki współpracy z firmami, rozumieniu ich potrzeb i doświadczeniu w znajdowaniu najbardziej odpowiednich kandydatów w różnych regionach geograficznych i kulturach pogłębiliśmy wiedzę na temat przemysłu motoryzacyjnego. Kraje takie jak Słowacja, Polska i Czechy, które mają najwyższy wskaźnik produkcji samochodów na jednego mieszkańca, oferują możliwości rozwoju kariery pracownikom niższego szczebla i inżynierom w każdym wieku. Jednocześnie pracownicy ci mogą wybrać możliwość rozwoju kariery też w innych krajach, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.

Obecny czas jest wyjątkowy dla przemysłu motoryzacyjnego: możemy dać Ci możliwość wyboru pracy w wielu lokalizacjach na całym świecie.

 

wróć do góry