Formularz reklamacyjny

Temat zapytania


* pola obowiązkowe

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Informacje dotyczące reklamacji

W treści reklamacji należy w miarę dokładnie wskazać: czego dotyczy reklamacja, powód złożenia reklamacji, miejsce i czas zidentyfikowania problemu, opis nieprawidłowości lub poniesionej szkody, swoje oczekiwania czyli jakie działania powinny być z naszej strony podjęte

* pola obowiązkowe

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Informacje dotyczące wniosku

Aby skutecznie złożyć wniosek należy pobrać właściwy formularz wniosku, uzupełnić poprawnymi danymi, podpisać własnoręcznie, zeskanować i dołączyć skan podpisanego wniosku do niniejszego formularza internetowego
Wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu i przychodach (docx) Oświadczenie o zmianie danych - PIT (docx)
Podanie o duplikat dokumentu (docx)

Pamietaj, że wniosek musi zawierać czytelny, odręczny podpis wnioskodawcy


* pola obowiązkowe

Dane osobowe

Informacje dotyczące zapytania

Aby skutecznie złożyć wniosek należy pobrać właściwy formularz wniosku, uzupełnić poprawnymi danymi, podpisać własnoręcznie, zeskanować i dołączyć skan podpisanego wniosku do niniejszego formularza internetowego
Wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu i przychodach (docx)

* pola obowiązkowe

Dane osobowe

Informacje dotyczące zapytania

W treści reklamacji należy w miarę dokładnie wskazać: czego dotyczy reklamacja, powód złożenia reklamacji, miejsce i czas zidentyfikowania problemu, opis nieprawidłowości lub poniesionej szkody, swoje oczekiwania czyli jakie działania powinny być z naszej strony podjęte
wróć do góry