Dla pracowników

W tym miejscu zebraliśmy najważniejsze informacje związane z procesem zatrudnienia, charakterystyką umów oraz dokumentami. Znajdziesz tu także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, porady od specjalistów i przydatne pliki do pobrania, np. wzór wniosku o urlop lub wzór zaświadczenia. Możesz także poznać wszystkie benefity oferowane naszym pracownikom.

Proces zatrudnienia

Proces zatrudnienia – jak przebiega etap między rekrutacją a zatrudnieniem?

 

Po pozytywnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej czas na Twoje zatrudnienie. W zależności od rodzaju zawieranej umowy, zostaniesz poproszony przez Konsultanta Personalnego o:

 • wykonanie badań wstępnych,
 • uzupełnienie kwestionariusza osobowego (konieczny będzie dowód osobisty, nr Twojego konta bankowego),
 • uzupełnienie druku ZUS ZCNA (gdy planujesz dołączyć członka rodziny do ubezpieczenia),
 • uzupełnienie deklaracji dodatkowego ubezpieczenia NNW lub ubezpieczenia grupowego na życie (konieczne będą dane osób które chcesz upoważnić do świadczenia),
 • dostarczenie rozmiarów odzieży roboczej (jeśli Twoje stanowisko będzie tego wymagać),
 • dostarczenie zdjęcia do identyfikatora.

 

Pierwszy dzień w pracy – jak się do niego przygotować?

 

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Pamiętaj, aby stawić się na czas u pracodawcy. Dlatego przygotuj się wcześniej i sprawdź ile czasu zajmie Ci dojazd. Wyjdź z domu wcześniej, aby mieć dodatkowy czasu na niespodziewane sytuacje. Miej przy sobie wykonane badania, odpowiednio uzupełniony kwestionariusz osobowy i pozostałe dokumenty konieczne do rozpoczęcia pracy, o które poprosił Cię nasz Konsultant. Powodzenia! :)

 

Jak zrobić dobre wrażenie na pracownikach?

Dobrze się przygotuj. Zapoznaj się z informacjami o firmie, czym się zajmuje, jak długo funkcjonuje na rynku. Dzięki temu będziesz czuć się pewniej. Bądź otwarty na nowych ludzi, nie bój się sam zainicjować rozmowę z nowopoznanymi kolegami z pracy. Na pewno pierwszego dnia będziesz miał też dużo pytań. Nie bój się ich zadawać. Pomoże Ci to w szybszej aklimatyzacji w nowym środowisku pracy.

 

Co powinienem zabrać ze sobą do pracy?

Przede wszystkim badania lekarskie i wymagane dokumenty. Pierwszy dzień wiąże się zazwyczaj z koniecznością dopełnienia wszelkich formalności, dlatego najlepiej zawczasu przygotuj sobie niezbędne informacje, nie zapomnij zabrać dowodu osobistego. Bądź przygotowany, że pierwszego dnia pracy przejdziesz szkolenie BHP czy szkolenie stanowiskowe.

 

Jak powinienem się ubrać?

Strój jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na pierwsze wrażenie, dlatego warto aby był starannie dobrany. W każdej firmie przyjęty jest pewien dress code. W niektórych jest to element sformalizowany i ściśle przestrzegany, częściej jednak są to niepisane zasady. Przed pierwszym dniem w pracy najlepiej jest dowiedzieć się od Twojego przyszłego przełożonego jakie reguły w tym względzie panują w przedsiębiorstwie. Pamiętaj, że pierwsze wrażenie robisz tylko raz.

ikonka kontaktowa

Wyślij formularz i załatw sprawę bez podnoszenia słuchawki lub wychodzenia z domu. W ten prosty sposób możesz złożyć reklamację.
Skontaktuj się z nami!

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to elastyczna forma zatrudnienia, umożliwiająca Ci swobodne zawieranie i wypowiadanie umowy. Jest ona szczególnie atrakcyjna dla studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy są zwolnieni z obowiązkowych ubezpieczeń, dzięki czemu ich wynagrodzenie jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku innych form. Pamiętaj, że jeśli chcesz, zawsze możesz zgłosić chęć odprowadzania dobrowolnych składek chorobowych.

 

Główne zalety:

 • elastyczna forma zatrudnienia - swobodna w jej zawieraniu i rozwiązywaniu (bez okresu wypowiedzenia),

 • wysokie, 20% koszty uzyskania przychodu,

 • brak składek ZUS w stosunku do studentów (do 26 roku życia),

 • możliwość uzyskania dodatkowych dochodów i szybki zarobek.

Pliki do pobrania

 • Wniosek o zmianę konta bankowego (docx)

  pobierz
 • Wniosek o zmianę danych (docx)

  pobierz
 • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (pdf)

  pobierz
 • Z-15 - Wniosek o zasiłek opiekuńczy (pdf)

  pobierz
ikonka kontaktowa

Wyślij formularz i załatw sprawę bez podnoszenia słuchawki lub wychodzenia z domu. W ten prosty sposób możesz złożyć reklamację.
Skontaktuj się z nami!

Umowa o pracę tymczasową

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego Pracodawcy Użytkownika zadań
o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym. Twoim bezpośrednim pracodawcą jest agencja zatrudnienia. Tak samo jak w przypadku standardowej umowy o pracę masz prawo do urlopu, zwolnienia lekarskiego, a czas pracy również liczony jest do emerytury.

Będąc zatrudnionym przez nas jesteś pod stałą opieką naszego Konsultanta, możesz korzystać z atrakcyjnych ofert w programie lojalnościowym oraz ze szkoleń i kursów podnoszących Twoje kwalifikacje. Dzięki pracy tymczasowej możesz sprawdzić czy dany Pracodawca odpowiada Twoim potrzebom, a także masz szansę na stałe zatrudnienie.

Główne zalety pracy tymczasowej:

 • elastyczne godziny pracy,
 • regularnie odprowadzane świadczenia,
 • bezpieczeństwo,
 • terminowe wynagrodzenie,
 • stała opieka agencji gwarantująca dostęp do nowych ofert pracy.

Pliki do pobrania

 • Jak czytać RMUA (pdf)

  pobierz
 • Wniosek o zmianę konta bankowego (docx)

  pobierz
 • Wniosek o zmianę danych (docx)

  pobierz
 • Wniosek o urlop – PT (docx)

  pobierz
 • Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (docx)

  pobierz
 • Oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego (docx)

  pobierz
 • Oświadczenie o płatniku macierzyńskiego (docx)

  pobierz
 • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (pdf)

  pobierz
 • Z-15 - Wniosek o zasiłek opiekuńczy (pdf)

  pobierz
 • Porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy (docx)

  pobierz
ikonka kontaktowa

Wyślij formularz i załatw sprawę bez podnoszenia słuchawki lub wychodzenia z domu. W ten prosty sposób możesz złożyć reklamację.
Skontaktuj się z nami!

Umowa kodeksowa

Umowa kodeksowa charakteryzuje się tym, że jej warunki są określone przez Kodeks Pracy, dzięki czemu pracownikom przysługuje szereg świadczeń, np. urlop wypoczynkowy.

Umowę o pracę zawiera się :

 • na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy
 • na czas określony, strony zawierają na z góry określony okres i na jej podstawie pracodawca uzgadnia z pracownikiem początkową i końcową datę trwania stosunku pracy.
 • na czas nieokreślony

Umowę na czas określony można zawrzeć maksymalnie na 33 miesiące, a łączna liczba takich umów nie może przekroczyć trzech. Zatem, w sytuacji przekroczenia tych limitów, kolejna umowa o pracę (czyli czwarta) z mocy prawa przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny, mimo że jest umową terminową, nie jest wliczana do powyższych limitów. Oznacza to, że pracownik może zostać zatrudniony u tego samego pracodawcy maksymalnie przez 36 miesięcy (3 miesiące okresu próbnego + 33 miesiące zatrudnienia w ramach maksymalnie 3 umów na czas określony).

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która miała miejsce 22 lutego 2016 r., z katalogu umów o pracę usunięto umowę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Jednakże w dalszym ciągu możliwe jest zawieranie takiego rodzaju umowy. Obecnie umowa ta jest określona jako jedna z kilku rodzajów umów na czas określony (art. 251 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy) :

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji

Główne zalety umowy kodeksowej:

 • prawo do korzystania z uprawnień, jakie wynikają z Kodeksu Pracy,
 • pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • ochrona przed rozwiązaniem umowy,
 • gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wady umowy kodeksowej:

 • pracownik nie może powierzyć wykonywania swojej pracy innej osobie;
 • ściśle określone miejsce i czas jej wykonywania pracy.

Pliki do pobrania

 • Jak czytać RMUA (pdf)

  pobierz
 • Wniosek o zmianę konta bankowego (docx)

  pobierz
 • Wniosek o zmianę danych (docx)

  pobierz
 • Wniosek o urlop – UK (docx)

  pobierz
 • Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski (docx)

  pobierz
 • Oświadczenie ojca dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego (docx)

  pobierz
 • Oświadczenie o płatniku macierzyńskiego (docx)

  pobierz
 • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (pdf)

  pobierz
 • Z-15 - Wniosek o zasiłek opiekuńczy (pdf)

  pobierz
ikonka kontaktowa

Wyślij formularz i załatw sprawę bez podnoszenia słuchawki lub wychodzenia z domu. W ten prosty sposób możesz złożyć reklamację.
Skontaktuj się z nami!

Zaświadczenia i PIT-y

Zaświadczenia, duplikaty dokumentów, zmiana danych oraz PIT-y

W jaki sposób mogę wnioskować o zaświadczenie, duplikat lub zmienić dane?

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie np. o zatrudnieniu, zarobkach lub inne, niezbędne będzie przesłanie wniosku o zaświadczenie.

Jeżeli potrzebujesz duplikat dokumentu, np. świadectwa pracy, PIT, niezbędne będzie przesłanie podania o duplikat dokumentu.

Jeżeli chcesz zmienić dane, niezbędne będzie przesłanie wniosku o zmianę danych.

Pamiętaj, że podając dokładne i prawidłowe dane, Twój wniosek/podanie zostanie szybko i sprawnie zrealizowany/e.

Dane, które są niezbędne do uzyskania dokumentu zwierają niżej zamieszczone wzory.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek/podanie/oświadczenie?

Wniosek/podanie/oświadczenie możesz wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Gi Group Poland S.A.

ul. Gwiaździsta 66

53-413 Wrocław

Możesz również skorzystać z dedykowanego formularza kontaktowego.

W zakładce dla Pracowników można pobrać niezbędne wnioski, wypełnić poprawnymi danymi, własnoręcznie podpisać, zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i załączyć właściwy wniosek na dole formularza.

Dokument odeślemy pocztą tradycyjną na adres wskazany we wniosku/podaniu.

W przypadku PIT, możliwa jest wysyłka pocztą elektroniczną na adres mail wskazany w podaniu i wyraźna prośba o taką wysyłkę.

Chcesz sprawdzić czy Twój PIT-11 został wysłany? Kliknij tutaj.

Pliki do pobrania

 • Wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu i przychodach (docx)

  pobierz
 • Oświadczenie o zmianie danych - PIT (docx)

  pobierz
 • Podanie o duplikat dokumentu (docx)

  pobierz
ikonka kontaktowa

Wyślij formularz i załatw sprawę bez podnoszenia słuchawki lub wychodzenia z domu. W ten prosty sposób możesz złożyć reklamację.
Skontaktuj się z nami!

WorkClub

Każdy pracownik zatrudniony przez Work Service, może skorzystać z wyjątkowych ofert przygotowanych wspólnie
z naszymi Partnerami. Do Twojej dyspozycji oddajemy usługi sportowo-rekreacyjne, ubezpieczenia czy bilety do kina w atrakcyjnych cenach. 

Poznaj pakiety stworzone specjalnie dla Ciebie i Twojej rodziny.

Skontaktuj się z Twoim Konsultantem i dowiedz się więcej o aktualnej ofercie.

Bilety do Multikina

Bilety do Multikina

Sieć Multikino to ponad 30 nowoczesnych kin na terenie całej Polski, do których oferujemy Ci zniżkowe vouchery na bilety do Multikina. Promocja obowiązuje niezależnie od terminu czy pory dnia, na wszystkie filmy 2D. Zapewnij rozrywkę sobie, rodzinie lub znajomy i skorzystaj z biletów do Multikina w atrakcyjnych cenach.

Karta Multisport

Karta Multisport

Z kartą Multisport możesz odwiedzić ponad 4000 miejsc w ramach 25 usług. Samodzielnie ustalasz miejsca, godziny i rodzaj treningu. Wystarczy że wybierzesz najkorzystniejszy wariant dla siebie i będziesz mógł korzystać z obiektów sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce. Bądź aktywny na preferencyjnych warunkach.

Ubezpieczenie na życie Allianz

Ubezpieczenie na życie Allianz

Dzięki ubezpieczeniu na życie zapewnisz ochronę dla siebie i swoich bliskich w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Oferta Allianz to jedna z najlepszych ofert na rynku. Miesięczna składka już od 33,50 zł. Dodatkowo możesz przystąpić do ubezpieczenia NWW już od 30 gr dziennie.  Wybierz wariant najlepszy dla Ciebie.

Ubezpieczenie zdrowotne PZU

Ubezpieczenie zdrowotne PZU

Specjalna oferta ubezpieczenia gwarantuje Ci profesjonalną opiekę w atrakcyjnych cenach. Zyskujesz dostęp do szerokiej gamy badań
i zabiegów oraz najlepszych specjalistów
w renomowanych placówkach w całej Polsce, bez skierowania i czekania w kolejkach. Sprawdź ofertę
i pozwól nam zadbać o siebie.

ikonka kontaktowa

Wyślij formularz i załatw sprawę bez podnoszenia słuchawki lub wychodzenia z domu. W ten prosty sposób możesz złożyć reklamację.
Skontaktuj się z nami!

wróć do góry